top of page

Lavička Václava Havla ve Zlíně

  • Instagram

Všem dárcům, příznivcům a účastníkům odhalení lavičky i následného programu děkujeme.

Kompletní vyúčtování vybraných prostředků i jejich využití je zde

Ukrajina.jpg
Lavička Václava Havla (Havel's place) ve Zlíně

Účelem tohoto veřejného uměleckého díla je vytvořit místo pro setkání a dialog v duchu idejí Václava Havla. Pravda, vzájemné pochopení, svobodné projevování názorů, láska a hledání společných postojů jsou základem komunikace v demokratické společnosti. Celkem je ve světě prozatím instalováno 27 těchto symbolických míst - Washington, Barcelona, Philadelphie, Benátky, Tel Aviv, Praha, České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Karlovy Vary, Olomouc a další. Václav Havel, rodák z Prahy, zanechal poměrně výraznou stopu také ve Zlíně, kde léta působil jeho dědeček z matčiny strany, pan Hugo Vavrečka, diplomat, spisovatel a jeden z nejbližších spolupracovníků J.A.Bati. Ve Vavrečkově vile, která se nachází ve čtvrti Mokrá, malý Václav u dědečka nějakou dobu bydlel.  

Prostřednictvím Nadace Most k domovu Zlín by chtěla naše iniciativa instalací Lavičky Václava Havla ve Zlíně připomenout odkaz tohoto celosvětově uznávaného politika, zvýšit povědomí o jeho pobytu ve Zlíně a vytvořit pro obyvatele a návštěvníky Zlína místo symbolizující demokratickou otevřenost k dialogu. Pro tento účel vyhlašujeme veřejnou peněžní sbírku.

Zamer

Projekt a vizualizace umístění lavičky

Projekt
Financování výstavby lavičky
  • Výstavba lavičky byla financována z veřejné sbírky

  • Veškeré výdaje na výstavbu jsou zveřejňovány na tomto WEBu

  • Přispět můžete převodem libovolné částky na transparentní účet 115-9758880217/0100. Účet je dostupný na WEBu zde.

  • Každý dárce dostane darovací smlouvu, pokud nám sdělí své osobní ůdaje pomocí formuláře na tomto WEBu a o smlouvu požádá

Jak prispet
Kontakt

Seznam dárců a výdajů

 

Informace o výběru a čerpání prostředků na a z transparentního účtu najdete zde.

 

 

Seznam výdajů včetně DPH (nejsme plátci DPH)

Projekt Ing.Arch Mudřík
16 698,- CZK
Vytištění 2000 ks letáků A5 u spol. Tigris
5 595,- CZK
Záloha na výrobu lavičky
150 000,- CZK
Doplatek na výrobu lavičky
100 000,- CZK
Petro Design - Reflektor POWELL Spotlight 05-9924-34-CL
13 655,- CZK
Jugi s.r.o. - hudení vystoupení Michala Ambrože & Hudby Praha
72 600,- CZK
Paulin - nátěry elektro rozvodny pod lavičkou
1 031,- CZK
Bankovní poplatek
75,- CZK
Kačka plus s.r.o. pronájem aparatury na odhalení LVH
16 000,- CZK
Interhotel Moskva a.s. - ubytování hostů
5 658,- CZK
HP-Tronic s.r.o. - raut, cofee break a konzumace po odhalení LVH 
30 706,48 CZK
Jan Rohlík (IČO 6749950) - podíl na tisku plakátů pro festival Svobody
5 000,- CZK
Renáta Přikrylová - fotografování a úprava 190 snímků 
5 500,- CZK
Petr Bazel - Bsound - podium, zvuk, světla koncert
20 000,- CZK
Technické služby Zlín
5 750,- CZK
Clona pohledová z HD pro odhalení lavi
2 099,,- CZK
Příprava, instalace a tisk pro výstavu Havel a Zlín na OD
1 177,- CZK
Ondřej Skalník - tis červený
2 800,- CZK
 
CELKEM doposud vydáno
 
454 344,48 CZK
Prispeli

Doposud (23.12.19) na lavičku vybráno 533 217,01 CZK

Na lavičku přispěli (do 14.11.2019):

Donatori.jpg

14.11.2019 - odhalení lavičky ve Zlíně

Video z odhalení lavičky

Video z besedy

Opening

Fotogalerie laviček

Fotogalerie

Václav Havel s Hugo Vavrečkou ve Zlíně a na Havlově

VH a Vavrecka